به روزرسانی های الگوریتم گوگل ،آپدیت ها و به روزرسانی های الگوریتم گوگل

به روزرسانی های الگوریتم گوگل ،آپدیت ها و به روزرسانی های الگوریتم گوگل

آپدیت ها و به روزرسانی های الگوریتم گوگل (از 2011 تا مارس 2022) در این مطلب تاریخچه به روز رسانی الگوریتم گوگل از سال 2003 تا حال حاضر ذکر شده که به شما کمک می کنه روند رشد الگوریتم های گوگل رو بشناسید. وقتی آشنایی کافی با آپدیت های هسته گوگل داشته باشید، بهتر می تونید اقدام […]